søndag 22. juni 2014

UTVIKLING!

Ordet utvikling kan være omfattende, og etter 6 måneders arbeid, så kan man reflektere over hva utvikling menes og er i KFUM MJr.

Utvikling skulle inneholde:

Overordnet mål med å skape A-lagspillere, samt beholde spillere i klubben lengst mulig.
Kasper Hillås, Olav Mølseter og Edvin Akselsen er tatt opp til A-laget i løpet av vinter/vår og sommeren 2014 fra KFUM MJr.

1. Holdning. Møte opp på trening, og match, samt gi beskjed hvis man var forhindret fra å komme, og ikke minst gi av seg selv med sine sterke sider når man er på trening og match.
Ta imot læring, og dele sine egenskaper med andre mennesker og spillere, slik at man lærer av hverandre. Respektere hverandre uansett hvilken årsklasse man er i.

2. Ferdigheter. Utifra sine ferdigheter, skulle man by på seg selv med å videreutvikle disse. Da er det viktig å ha et realistisk selvbilde, og se fremover å utvikle de ferdighetene man har og bygge videre på disse. Ikke leve på “gammel” læurbær. Taktiske ferdigheter defensivt og offensivt.

3. Vinnerkultur. Møte på trening, komme for å trene (ikke bli trent), ta imot læring. De som gjør dette oftest vinner spillet på treninger, og er med i toppen av kåringen månedens spiller. Dette vil gjenspeile seg inn mot matchene også.

Etter en vinter/vår og frem til vårsesongen er over, vil jeg si, at man har kommet et godt stykke på vei, da prestasjonene har vært variable for hele gruppen innledningsvis med varierende treningsfremmøte i perioder, og det er nok noen spillere som har følt på at vi følger opp disse utviklingsmålene i praksis, da noen har mer eller mindre blitt litt borte, og noen veldig få har sluttet.

Men, med et snitt på 32,3 spillere på trening ved 2 treninger pr uke, og et snitt på 14,1 spillere på lørdager, har gruppen også gjort god utvikling på treningskultur innad, men skal gruppa, og enkeltspillere opp mot A-laget, bør snittet opp på 3 treninger pr uke + match med høyt snitt. Skal tillegge at det har vært matcher også på søndager ved flere helger.

Prestasjonene på treningene har også variert, men coaching på momentene og innholdet på treningene er viktig fos oss trenere/ledere i tillegg.
Dette gjenspeiler seg inn mot matchene, og det har også variert, men når strukturen er innad i lagene, presterer laget også bedre. Læring er altså, følg med på hva vi driver med på trening, da dette kommer igjen i match.

Selve matchprestasjonene har også variert, der det mentale har vært vesentlig viktig, da vi presterer bedre og bedre etterhvert som strukturen innad i laget blir strammet opp, men den indre motivasjonen må komme fra egen mage, og ville det vi blir enige om. Her viser vi til gode prestasjoner, og dermed gode resultater for hele gruppa, spesielt i sluttfasen av vårsesongen.

Spillemessig er laget oppatt av soneforsvar i lagpress, og evt lavt press defenisvt, og her har gruppa fortsatt mye å gå på, men viljen til omstilling og løpe hjem etter balltap, har tatt store skritt positivt. 1 vs 1 i rene situasjoner er utviklingsmålet fremover for stort sett alle spillerne.

Offensivt har gruppa mye å by på, da det ligget i Kåffa-stilen med ballbesittelse, men her er vi blitt utfordret på mer pasninger fremover når mulig, for å komme oftere til avslutninger. Da er bevegelser viktig, og der har vi et mønster mot etablert motstand, samt ved kontringer. 1 berøringen til åpent rom eller pasning, altså vurdering, er utviklingspotesiale fremover. Scorer nesten 3 mål i snitt hver match, det er godkjent.

Totalt sett en vårsesong som det lukter utvikling av, men hold kroppen vedlike i sommer, så fortsetter utviklingen til KFUM MJr. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Takker alle spillerne for en utviklende vårsesong.

Takker også ledelsen i klubben med Eivind og Thor Erik i spissen + alle trenere og ledere som alle er unike på hver sin måte med sine oppgaver, og derfor er det en viktig ingrediens for et utviklende LAG.

Husk at det er trening hver mandag og torsdag 18.30 for de som er hjemme, og ønsker kontakt med kula og medspillere.

Ha en super sommer!!!

Sitat: “ Den neste oppgaven er den viktigste for utvikling “

Ståle

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar