torsdag 13. november 2014

INNBETALINGER LAGAVGIFT - VINTERHALVÅRET !

Vi er nå i gang med en ny sesong for KFUM Junior og det betyr at det er på tide å betale lagavgift. Alle lag i KFUM som spiller i serien har en egen lagkonto som brukes til å dekke kostnader i forbindelse med treningstid på KFUM Arena, utstyr og annet som laget selv bestemmer. (I tillegg kommer den årlige medlemsavgiften til klubben).

Lagavgiften for hele 2015 er satt til kr 3.500,- som deles opp i to betalinger. I tillegg vil vi for 2015 legge til den årlige dugnaden i KFUM som er Enjoy-guiden på kr 500,- per spiller, slik at totalbeløpet blir kr 4.000,-.

Den første betalingen på kr 2.000,- forfaller til betaling 30.11.2014. 

Den siste betalingen som da er inkludert Enjoy-guiden for 2015,  forfaller til betaling den 31.03.2015. 

Det er selvsagt mulig å betale alt på en gang dersom noen ønsker det.

Så kommer det aller viktigste: Det er ny konto og kontonummer:
(for dem som tidligere har vært i G98 er det samme konto)
Konto nr. 5081.07.54467 og merk innbetalingen med spillerens navn – VIKTIG.

Siste opplysning er at det er ny kasserer også. Derfor er det veldig viktig at dere merker innbetalingen med spillerens navn, slik at rett person kan bli «krysset ut» ved innbetaling.


NB: 
Ved spørsmål vedrørende betaling eller behov for andre innbetalingsdatoer/avtaler, vennligst kontakt meg på e-post: monica.bjornstad@vikenfiber.no eller mobil 91 63 05 06.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar