tirsdag 17. desember 2013

Økt fokus på juniorsatsingen i Kåffa

Det er med stor glede vi i styret og stab nå ser at juniorlaget lanserer sin nye webløsning og sine planer for 2014 sesongen.  Klubben har i hele høst jobbet mye med å få på plass et bredt og velfungerende støtteapparat og ikke minst få ansatt en hovedtrener med god kompetanse som kan ta sportslig ansvar for hele gruppen.  Nå er dette endelig på plass og vi kan ta juleferie i full forvisning om at kommende sesong vil bli en flott opplevelse for alle dere juniorspillere.

Som dere forhåpentligvis kjenner til så er modellen for hvordan juniorlaget skal drives i årene som kommer satt av klubben.  Vi skal være en stor juniorgruppe, men tar ut to staller som trener samtidig, men i to grupper hvor det hospiteres i mellom gruppene jmf, frammøte, sportslig utvikling, skadesituasjon osv. Vi har en hovedtrener som lager det sportslige opplegget både for mjr1 og mjr2 slik at begge gruppene gjør de samme aktiviteter på trening.

På denne måten håper vi at vi skaper et godt tilbud til alle som vil spille fotball, både dere med høye ambisjoner og dere som ønsker å trene fordi det er sosialt og en måte å holde seg i form på. Sist trening jeg var innom var det 55 spillere i aksjon noe som er helt fantastisk bra! Fortsetter det slik blir det nok til at vi melder på flere lag enn mjr1 og mjr2 også, men den avgjørelsen tar vi etter jul.

Med det sportslige og laglederapparat på plass håper jeg at dere spillerne også trigges til å være med å skape et godt miljø på trening og kamp hvor både voksne og ungdommer trives og vi får oppleve ekte idrettsglede på alle nivåer.

Ønsker dere alle en riktig God Jul og en flott juniorsesong i 2014

Mvh

Thor-Erik Stenberg
Styreleder

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar